Whatsapp ons 06 38 73 03 50 irma@infraroodscreening.com
Is infraroodscreening geschikt voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad?

Ja. Doordat er geen enkel lichamelijk contact is, is medische thermografie de favoriete methode tijdens of na de behandeling van borstkanker, ook na een amputatie.

Is thermografie geschikt voor vrouwen met implantaten in de borsten?

Ja, voor vrouwen met implantaten is medische thermografie ook geschikt.

Wat is het verschil tussen mammografie en infraroodscreening?

Medische thermografie is meeromvattend en geeft al in een vroeg stadium indicaties van fysiologische veranderingen in het lichaam. Fysiologische veranderingen gaan lang vooraf aan anatomische veranderingen waardoor het ook een zeer waardevolle bijdrage is aan preventie. Mammografie is een beeldvormende techniek die heel duidelijk anatomische veranderingen in beeld kan brengen. Als er veranderingen bij mammografie zichtbaar zijn is dit al in een laat stadium van de ziekte. Medische thermografie kijkt naar de fysiologische processen zoals ontstekingen. Die zijn eerder zichtbaar dan anatomische veranderingen. Afhankelijk van de uitkomst zullen wij u ook bij twijfel alsnog doorverwijzen voor een verder onderzoek.

Zijn er beperkingen bij medische thermografie?

Nee, wij kennen zelfs de beperking van een cupmaat niet en het is geschikt voor mannen en vrouwen. Tevens wanneer er sprake is van een amputatie. Het is ook geschikt voor vrouwen die een borstverkleining of -vergroting hebben gehad of implantaten hebben. Doordat er geen contact is tussen de borst en de camera is dit volstrekt pijnloos, dus zeer geschikt voor vrouwen met ontstoken of gevoelige borsten. U kunt ook bijvoorbeeld onbegrepen klachten, rugklachten, gebitsklachten etc. in beeld brengen. U krijgt ook binnen 1 week na de screening een rapport van onze arts en hiermee kunt u in overleg treden met uw eigen arts.

Door wie wordt het thermogram beoordeeld?

De thermograaf maakt de foto’s die naar een arts worden toegestuurd. Na ongeveer een week krijgt de thermograaf een rapport terug van de arts, die wordt dan met de cliënt besproken. Indien er afwijkingen worden gevonden kunt u deze met uw eigen arts bekijken en gekeken worden of er verder onderzoek nodig is.

Wie krijgt het rapport?

Het rapport is van de cliënt persoonlijk. De cliënt kan zelf bepalen of hij of zij dit rapport aan de behandelend arts of therapeut toont.

Kun je borstkanker zien met thermografie?

Medische thermografie geeft fysiologische veranderingen weer die aanwijzingen kunnen geven over de gezondheid van bijvoorbeeld de borst. Als uit de beoordeling blijkt dat er redenen zijn voor verder onderzoek, zult u daarover geïnformeerd worden en eventueel doorverwezen naar een specialist.

Overige toepassingen en mogelijkheden

Met medische thermografie is het bijvoorbeeld mogelijk om heel duidelijk ontstekingen in beeld te brengen; denk aan niet succesvolle wortelkanaal behandelingen, ontstoken bloedvaten, hypo of hyper functie van de schildklier, rugklachten en ook vooral onbegrepen klachten zoals spijsverteringsproblemen. Een veel voorkomende uitslag is stress door te hoog cortisol in het lichaam. Dit zal allemaal in uw verslag staan. 

Er is geen stralingsgevaar bij infraroodscreening. Infraroodscreening detecteert uitsluitend de warmte die wordt afgegeven van het lichaam.

 

 

Een borstscreening duurt ongeveer 30 min. U dient wel goed de voorbereiding bij alle soorten screenings op deze pagina door te lezen.

 

 

De screening wordt nog niet vergoed door de verzekeraars. U kunt wel de rekening insturen. Er zal op de rekening duidelijk staan wat er gedaan is.